GIA NHẬP VIET DELI NGAY

SAJANG BBQ
Nhân viên tiếp thực
Toàn thời gian – Hà Nội – Q. Ba Đình – 6,000,000 – 7,000,000
20-10-2023
VIET DELI
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Toàn thời gian | Q. Tây Hồ, Hà Nội | 10,000,000 đ – 12,000,000 đ
31-03-2023
Nhà hàng Sajang BBQ
Nhân viên Phụ bếp 2
Toàn thời gian – Hà Nội – Q. Ba Đình – 7,000,000 – 9,000,000 VNĐ
31-12-2023
Home Vietnamese Restaurant
NHÂN VIÊN LỄ TÂN
Toàn thời gian/Bán thời gian | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 7,000,000 đ – 9,000,000 đ
28-02-2023
VIET DELI
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Toàn thời gian | Q. Tây Hồ, Hà Nội | 10,000,000 đ – 12,000,000 đ
31-03-2023

VIET DELI LIFE

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

LỘ TRÌNH THĂNG TIẾN

MÁI NHÀ VIET DELI

CÂU CHUYỆN

HOẠT ĐỘNG